รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.แกงมะละกอ
2.ไข่น้ำ
3. ส้ม

สารอาหาร
1.ครบทั้ง 5 หมู่ประมวลภาพ

หน้าแรก