รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.ไก่ทอด
3.ขนมปังราดน้ำแดง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดต
2.วิตามิน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก