รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดหัวโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงเขียวหวานหมู มะเขือเปราะ
3.ไก่กระเทียม
4.ฝรั่ง
5.นมพาสเจอร์ไรส์

สารอาหาร
1.พลังงาน 643.7
2.โปรตีน 24.8
3.ไขมัน 30.5
4.แคลเซียม 268.1
5.เหล็ก 3.6
6.วิตามินA 111.5
7.วิตามินB1 0.8
8.วิตามินB2 0.7
9.วิตามินC 207.8
10.ใยอาหาร 9.5
11.โซเดียม 867.5
12.น้ำตาล 27.3
ประมวลภาพ

หน้าแรก