รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.แอปเปิ้ล
3.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 503.3
2.โปรตีน 17.3
3.ไขมัน 19.0
4.แคลเซียม 233.3
5.เหล็ก 3.1
6.วิตามิน A 260.3
7.วิตามิน B1 0.2
8.วิตามิน B2 0.7
9.วิตามิน C 12.4
10.ใยอาหาร 1.4
11.โซเดียม 1077.9
12.น้ำตาล 17.6

ประมวลภาพ

หน้าแรก