รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านสะพังกร่าง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวขาหมู
2.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.พลังงาน 548.5
2.โปรตีน 27.0
3.ไขมัน 17.6
4.แคลเซียม 283.9
5.เหล็ก 4.2
6.วิตามินA 443.8
7.วิตามินB1 0.9
8.วิตามินB2 0.8
9.วิตามินC 226.0
10.ใยอาหาร 7.5
11.โซเดียม 1,232.3
12.น้ำตาล 19.7

ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก