รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสระศรีเจริญ

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร
1.แกงเลียง
2.ไข่เจียว
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.คาร์โบไฮเดรต
4.ใยอาหาร
5.แคลเซียม

ประมวลภาพ

หน้าแรก