รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองวัลย์เปรียง

วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 29-10-2563
รายการอาหาร 1.ผัดกะเพราไก่ ใส่ถั่ว 2.ไส้กรอก 3.มะม่วง สารอาหาร 1.คาร์โบไฮเดรต 2.ไขมัน 3.โปรตีน 4.เกลือแร่ 5.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก