รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.แตงโม


สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก