รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคอกวัว

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.เส้นใหญ่ราดหน้า
2.ขนมปัง
3.

สารอาหาร
1คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
เกลือแร่
วิตามีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก