รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดโพธิ์เขียว

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวไก่ทอด
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.วิตามิน
3.คาร์โบไฮเดรต
เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก