รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดหัวโพธิ์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวหมูแดง + น้ำซุป
2.ส้มเขียวหวาน
3.นมพาสเจอร์ไรส์

สารอาหาร
1.พลังงาน 512.2
2.โปรตีน 22.1
3.ไขมัน 14.7
4.แคลเซียม 245.9
5.เหล็ก 1.9
6.วิตามินA 114.5
7.วิตามินB1 0.8
8.วิตามินB2 0.6
9.วิตามินC 20.0
10.ใยอาหาร 1.7
11.โซเดียม 794.1
12.น้ำตาล 20.2
ประมวลภาพ

หน้าแรก