รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองฝ้าย

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดกะเพรา
2.ไส้กรอก
3.

สารอาหาร
1.ครบ5หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก