รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่นพรัตน์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มจืดเต้าหู้อ่อน
2.ผัดบวบใส่หมู/ไข่
3.

สารอาหาร
1.เม็ดขนุน
2.ทองหยอด
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก