รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดหนองยายทรัพย์

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.ไข่ต้ม
3.มะม่วงสุก

สารอาหาร
1.โปรตีน ไขมัน
2.คาร์โบไฮเดรต
3.แคลเซียม วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก