รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านนเรศ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 02-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดกะเพรา
2.ไข่เจียว
3.แซนวิชทอด

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมมัน
4.วิตามิน
5.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก