รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคีรีเจริญผล

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดฮอทดอก
2.ต้มข่าไก่
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.คาร์โบไฮเดต
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก