รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเนินพระปรางค์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงส้มผักรวม
2.ไข่เจียวทรงเครื่อง
3.ขนมใส่ไส้

สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก