รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านสระหลวง

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงหมูใส่กะทิ
2.
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน
2.ไขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก