รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองจิกรากข่า

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มยำไก่
2.ไส้กรอกทอด
3.

สารอาหาร
1.
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก