รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหัวเขา

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มจืดเต้าหู้อ่อน
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก