รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองแหน

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว/แกงส้ม
2.ไข่เค็ม
3.ถั่วอบกรอบ

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต,โปรตีน
2.ไขมัน,วิตามิน
3.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก