รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดทับกระดาน

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงฟักทอง
2.หมูยอทอด
3.แตงโม

สารอาหาร
1.ครบ 5 หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก