รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ต้มหัวไช้เท้า
2.องุ่น
3.

สารอาหาร
1.แคลเซียม
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก