รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.คั่วกลิ่ง
3.ต้มจืดลูกชิ้น

สารอาหาร
1.คาร์โบใฮเดรต
2.ใขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก