รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดพรสวรรค์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ลาบไก่ใส่ตับ
3.ผักเคียง

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีนไขมัน
3.วิตามินเกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก