รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดทองประดิษฐ์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.ต้มเลือดหมู
3.ไก่ทอด
4.องุ่น

สารอาหาร
1.คารฺโบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก