รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองแหน

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว/แกงเผ็ดไก่
2.ลูกชิ้นทอด
3.ผลไม้

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต,โปรตีน
2.วิตามิน,ไขมัน
3.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก