รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเนินพระปรางค์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงเขียวหวานไก่
2.ผัดผักรวมมิตรหมู
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
ครบทั้ง 5 หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก