รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดใหม่บำรุงธรรม

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าว
2.หมูกระเทียม
3.ยำรวมมิตร

สารอาหาร
1.ได้รับสารอาหารครบถ้วน
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก