รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองฝ้าย

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.เเกงส้ม
3.ไข่เจียว

สารอาหาร
1.ครบ5หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก