รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านดอนตำลึง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แกงจืดฟักใส่หมู
3.ขนมบัวลอย

สารอาหาร
1.ไชมัน
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.เกลือแร่
4.คาร์โบไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก