รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวหมูเส้นหมี่
2.ลอดช่องน้ำกระทิ


สารอาหาร
1.ครบทั้ง 5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก