รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนมะนาว

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวต้มเครื่องหมู
2.แตงโม
3.

สารอาหาร
1.แคลเซียม
2.โปรตีน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก