รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดสามัคคีธรรม

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่ แตงกวา ซุปฟั แตงโม
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.วิตามิน
4.ใยอาหาร
5.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก