รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเต๋ยวหมูน้ำใส
2.ขนม


สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.วิตามิน
ประมวลภาพ

หน้าแรก