รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองฝ้าย

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.ผัดเเตงกวา
3.ขนมปี๊บ

สารอาหาร
1.ครบ5หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก