รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดเขาพนมนาง

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ไข่น้ำ
2.ผัดพริกแกงไก่ใส่ถั่ว
3.ข้าวสวย
4.แอปเปิ้ลลูก

สารอาหาร
1.ครบทั้ง5หมู่
ประมวลภาพ

หน้าแรก