รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองสานแตร

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1. ข้าวหมูแดง
2.
3.

สารอาหาร
1. ไขมัน
2. โปรตีน
3. คาร์โบไฮเดรต
ประมวลภาพ

หน้าแรก