รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านยมเบือ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวผัดไข่ ไส้กรอก
2.ซุปฟัก
3.โดนัท

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
4.เกลือแร่
ประมวลภาพ

หน้าแรก