รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนสุโข

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวยขาว
2.แกงกะทิไก่หน่อไม้ใส่เลือด
3.ไก่ทอด
4.ผลไม้ส้มเขียวหวาน

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.ไขมัน
3.โปรตีน
4.เหล็ก
5.แคลเซียม
6.วิตามินA
7.วิตามินC
8.วิตามินB1
9.วิตามินB2
10.ใยอาหาร
11.โซเดียม
12.น้ำตาล
ประมวลภาพ

หน้าแรก