รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวไก่ทอด
2.ส้ม
3.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 484.3
2.โปรตีน 19.7
3.ไขมัน 13.7
4.แคลเซียม 240.8
5.เหล็ก 3.3
6.วิตามิน A 193.0
7.วิตามิน B1 0.2
8.วิตามิน B2 0.6
9.วิตามิน C 24.1
10.ใยอาหาร 2.1
11.โซเดียม 650.2
12.น้ำตาล 16.0

ประมวลภาพ

หน้าแรก