รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดจันทราวาส

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่
2.มะม่วง
3.

สารอาหาร
1.โปรตีน คาร์โบไฮเดรต
2.เกลือแร่ วิตามิน
3.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก