รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดย่านซื่อ

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1. แตงกวายัดไส้
2. ทองม้วน
3.

สารอาหาร
1. โปรตีน
2. คาร์โบไฮเดรต
3. วิตามิน
4. เกลือแร่
5. ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก