รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดแตงกวา ใส่ไข่
2.ผัดหมี่ขาว
3.มะม่วง

สารอาหาร
พลังงาน โปรตีน แคลเซียม เหล็ก วิตามิน เอ วิตามิน บี 1
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก