รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : หรรษาสุจิตต์วิทยา 1

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.แกงเผ็ดหมู ใส่หน่อไม้
2.ต้มจืดผัดกาดขาว ใส่เต้าหู้ไข่
3.กล้วยน้ำว้า

สารอาหาร
พลังงาน โปรตีน เหล็ก วิตามิน เอ วิตามิน บี 1 วิตามิน บี 2
ประมวลภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น

หน้าแรก