รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดคอกวัว

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดผักรวมมิตร
2.ไข่ต้ม
3.แตงโม

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.โปรตีน
3.ไขม้น
วิตามีน
เกลือแร่
น้ำ
ประมวลภาพ

หน้าแรก