รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหนองโพธิ์

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวสวย
2.แพนงหมู
3.ลองกรอง
4.นมจืด

สารอาหาร
1.พลังงาน 530.1
2.โปรตีน 24.8
3.ไขมัน 25.1
4.แคลเซียม 283.0
5.เหล็ก 3.4
6.วิตามิน A 200.5
7.วิตามิน B1 0.8
8.วิตามิน B2 0.7
9.วิตามิน C 16.6
10.ใยอาหาร 3.8
11.โซเดียม 644.5
12.น้ำตาล 17.2

ประมวลภาพ

หน้าแรก