รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดดอนสุโข

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวมันไก่น้ำซุปฟักใส่เลือด
2.ขนมถั่วเขียวต้มน้ำตาล
3.

สารอาหาร
1.พลังงาน
2.แคลเซียม
3.วิตามินA
4.วิตามินC
5.วิตามิน B1
6.วิตามินB2
7.ใยอาหาร
8.โซเดียม
9.น้ำตาล
10.โปรตีน
11.เหล็ก
12.ไขมัน
ประมวลภาพ

หน้าแรก