รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : บ้านหัวเขา

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ก๋วยเตี๋ยวผัด
2.
3.

สารอาหาร
1.คาร์โบไฮเดรต
2.ไขมัน
3.โปรตีน
ประมวลภาพ

หน้าแรก