รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดทับกระดาน

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 06-11-2563
รายการอาหาร
1.ผัดผัก
2.พะแนงหมู
3.ฝรั่ง

สารอาหาร
1.ครบ 5 หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก